Styrelse

Styrelsen för Björkviks Bygdegårdsförening består av;

Ordförande, Jan.Olof Blomster

Vice ordf, Barbro Claesson

Kassör, Sonja Jansson

Sekreterare, Anki Pettersson

Övriga i styrelsen,  Monica Andersson,Penti Lauronen