Kontakt

Så här kontaktar du oss:

Telefon 0721 745 756  till ordförande Jan-Olof Blomster

E-post bjorkviks.bygdegard@gmail.com                                                                                                                                                       

Bygdegårdens facebooksida