Styrelse

Styrelsen för Björkviks Bygdegårdsförening består av;

Ordförande, Barbro Claesson

Vice ordf, Pentti Lauronen

Kassör, Sonia Jansson

Sekreterare, Anki Pettersson

Övriga i styrelsen,  Monica Andersson